Mere om den motiverende samtale...

Den motiverende samtale er et samtaleredskab, som bruges i arbejdet med adfærdsændringer. Metoden er evidens-baseret og blev udviklet af psykologerne William R. Miller og Stephen Rollnick i 1970'erne og 1980'erne.

Traditionelt set blev den motiverende samtale brugt i arbejdet med stofmisbrugere og alkoholikere, men er gennem tiden blevet tilpasset og afprøvet i arbejdet med andre områder som f.eks. livsstilsområderne kost, motion og rygning.

Miller og Rollnick arbejder stadig i dag på at forfine metoden og udgav i 2008 bogen "Motivational Interviewing in Health Care", som behandler den patientrettede brug af den motiverende samtale. Ligeledes har lægen Carl Erik Mabeck  skrevet om sin forståelse af metoden i bogen "Introduktion til Den Motiverende Samtale" (2008).

Derudover er metoden også viderebearbejdet til at kunne integreres med andre terapeutiske tilgange som kognitiv adfærdsterapi samt til organisationspsykologiske emner som forandring i organisationer.

Essentielt for "den motiverende samtale" er rådgiverens evne til tage udgangspunkt i klientens forståelse af og syn på sin livssituation. Dette kræver således en forandring i forhold til den rolle, sundhedspersonalet traditionelt er uddannet til at påtage sig.

Traditionelt set handler det i høj grad om at sikre sig, at klienten har fået den korrekte information i forhold til den problemstilling han eller hun præsenterer. En rådgiver som anvender den motiverende samtale vil, i modsætning til den traditionelle tilgang, holde sit fokus på borgeren og hans forståelse af situationen.

Kierkegaard understreger hvorledes dette er vejen til forandring gennem følgende citat:

”Når det i sandhed skal lykkes en af føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke.” (fra ”En ligefrem Meddelelse”, 1859)

Træning i den motiverende samtale handler således i høj grad om at anvende de konkrete samtaleredskaber metoden anviser, og ved hjælp af disse holde sit fokus på den person man forsøger at støtte, og hans eller hendes verdensbillede.

Et kursus i den motiverende samtale vil primært bestå af en introduktion til de forskellige samtaleteknikker, samt praktiske øvelser, der har til formål at lade deltageren selv mærke og eksperimentere med, hvad det vil sige at arbejde med motivation og forandring. Derudover er det i min erfaring også vigtigt, at beskæftige sig med den arbejdssituation som den motiverende samtale skal bruges på:

  • Hvilken kultur er der?
  • Hvordan taler vi om forandring?
  • Hvad er de konkrete arbejdsbetingelser, og hvordan er mulighederne for at skabe gode rammer for fortrolige samtaler med patienter, kunder, borgere etc?

Nyhed: Tilskud fra DANMARK til en lang række poblemstillinger. Se mere her.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere