Compassion Focused Therapy (CFT)

Hvad er Compassion Focused Therapy (CFT)?

Compassion Focused Therapy er en af de nyere terapeutiske retninger, som har sin styrke i at den integrerer viden fra ældre, mere etablerede tilgange på en måde, som giver et mere helhedsorienteret billede af de udfordringer klienten kommer med.

Compassion Focused Therapy har sine rødder i kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteori (dvs viden om den betydning vores relationer tidligt i livet har for os som voksne), neuropsykologi og endelig den buddhistiske filosofi.

Hvorfor arbejder jeg med CFT?

Noget der optager mig meget er netop den stadig større mængde forskning, der er kommet, som måler hvordan f.eks. meditationer taget fra buddhistisk praksis påvirker vores hjerne og i sidste ende livskvalitet.

Når vi arbejder med compassion focused therapy i terapien, arbejder vi med egenomsorg. Vi arbejder med at nedtone skam og selvkritik og i stedet styrke evnen til at drage omsorg for og bære over med alle de fejl og mangler vi også er udstyret med. Se evt interview med grundlæggeren af CFT Paul Gilbert her

At arbejde på denne måde er særlig relevant indenfor problematikker som selvværd, depression og angst.

Tag kontakt til psykolog Tacha Reinhold Hviid

Du kan kontakte mig pr. mail, telefon eller sms. Ønsker du at jeg skal ringe dig op, er du også meget velkommen til blot at sende  en sms med navn og telefonnummer.

Mail: info@sundhedspsykolog.dk
Tlf/sms: 61309752

Jeg vil ringe tilbage, hurtigst muligt, næsten altid samme dag. Du er velkommen til at skrive et tidsrum, som passer dig særligt godt eller ikke passer for dig.

Nyhed: klinikken følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til coronavirus - skulle klienter eller jeg selv blive smittet, vil samtaler kunne gennemføres online.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere