Kursus i den motiverende samtale

Den motiverende samtale er en evidensbaseret  metode, udviklet af psykologerne William R. Miller og Stephen Rollnick. De har løbende revideret og videreudviklet teorien, bl.a. til at rette sig direkte mod sundhedspersonalets forebyggende arbejde.

Essensen i den motiverende samtale er, at du som fagperson kan hjælpe din patient/kunde/klient med at træffe en beslutning om at ændre livsstil, udføre den og fastholde den. Ikke mindst lærer du at gøre dette arbejde med udgangspunkt i og respekt for den andens livsverden.

Den motiverende samtale er relevant i situationer, hvor du som fagperson skal hjælpe og støtte et menneske præget af tvivl og ambivalens. Tvivlen kan gå på:

  • Hvilken beslutning er den rigtige for mig (skal jeg fortsætte med at ryge, drikke, spise, motionere, tage min medicin etc., som jeg gør nu, eller skal forsøge noget andet).
  • Jeg vil gerne ændre min adfærd, men jeg ved ikke hvordan jeg skal gøre det
  • Jeg har forsøgt at ændre adfærd flere gange, men føler det er mislykkedes og er i tvivl om jeg kan lykkes med det.

Jeg har siden 2006 undervist fagpersonale i den motiverende samtale, bl.a. for Kræftens Bekæmpelse og Pharmakon. Derudover anvender jeg selv tilgangen i sit daglige kliniske arbejde med diverse problemstillinger.

Fra foråret 2013 har jeg været tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som ekstern lektor. Jeg underviser og superviserer i patientkommunikation og kronisk sygdom for bl..a medicin- og tandlægestuderende.

Jeg tilbyder undervisning og supervision på jeres arbejdsplads eller hos mig. Jeg også kan stille kursusfaciliteter til rådighed for mindre grupper (op til 10). Det kan være hel- eller flerdagskurser samt kortere introduktionsoplæg.

For tidligere afholdte kurser se kursuskalender

For mere om den motiverende samtale, se:

Miller, W.R. & Rollnick, S.: "Motivational Interviewing - Preparing People for Change", 2002, Guilford Press.

Miller, W.R., Rollnick, S. & Butler: "Motivational Interviewing in Health Care - Helping Patients Change Behavior", 2008, Th Guilford Press.

Arkowitz, H., Westra, H.A., Miller, W.R. & Rollnick, S.: "Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems", 2008, The Guilford Press.

Nyhed: Tilskud fra DANMARK til en lang række poblemstillinger. Se mere her.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere