Er du ramt af alvorlig sygdom eller lider du af helbredsangst eller oplever senfølger efter alvorlig sygdom?

Helbredsangst

Det sidste år, har vi alle været i den særlige situaiton, at vi må forholde sig til Coronavirus (COVID-19) og frygten for at vi selv eller dem vi holder af bliver ramt af alvorlig sygdom. Dette har skabt en øget forekomst sygdomsangst / helbredsangst eller ubehag ved tanken om at kunne smitte andre.

Mange er blevet mere opmærksomme på kroppens signaler og fået et øget angstniveau, når den har “givet lyd” fra sig. For nogle er dette en ny oplevelse og for andre er den blevet forstærket af det øgede fokus der har været i omgivelserne.

Arbejdet med helbredsangst handler også meget om at styrke sin fornemmelse for hvad man skal tage sig af - hvornår fornemmelsen af fare er på sin plads - og hvornår det er mere hjælpsomt at søge at berolige sig selv og tåle fornemmelsen af fare. Dette er svært og krævende arbejde, fordi vi netop er biologisk indrettede til at reagere på faresignaler - det er i bund og grund nødvendigt for vores overlevelse.

Et yderligere vanskeligt vilkår er, at vi lige nu har mindre mulighed for tæt fysisk og psykisk kontakt til de mennesker, vi normalt har omkring os i dagligdagen. Dette gør det sværere at hjælpe hinanden med at tackle svære tanker og følelser.

Alvorlig sygdom - før, under og efter et sygdomsforløb

I klinikken ser jeg klienter, som er i gang med et udredningsforløb eller netop har fået diagnosticeret  en alvorlig sygdom.

Det kan for eksempel være i forbindelse med kræft, sclerose, parkinson, epilepsi og hjerteproblemer.

Mange gange ser jeg klienter senere i deres sygdomsforløb. Her, når det første chok har lagt sig, kan det for alvor fylde, hvordan de svære følelser kommer til at stå i vejen for den livskvalitet, som er mulig, også med langvarig, alvorlig sygdom tæt inde på livet.

Det kommer mange gange bag på de klienter, jeg møder, at de ikke har "vænnet sig til sygdommen" eller er "kommet videre".

Hjælp til at leve med alvorlig sygdom

Jeg har erfaring med arbejdet med alvorligt syge mennesker og deres pårørende fra Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen. 

Derudover har jeg i en årrække undervist i "Psykiske reaktioner på kronisk sygdom" og lavet kommunikationstræning af læger på medicinstudiet.

I de senere år har jeg medvirket i en bog om hovedtraumer samt en række små film om whiplash/piskesmæld. Begge dele er rettet både mod de sygdomsramte og deres pårørende

I min praksis har jeg set klienter, der lever med en lang række alvorlige og kroniske sygdomme, samt deres pårørende. Sygdomme jeg har været i berøring med gennem mit kliniske arbejde er, bl.a.:

 • Parkinsons
 • Colitis Ulcerosa
 • Chrons sygdom
 • Whiplash / Piskesmæld
 • Hovedtraumer, hjernerystelse
 • Migræne
 • Sclerose
 • Epilepsi
 • Diabetes
 • Fysiske handicaps
 • Hjertesygdomme
 • Kræft

Senfølger

Særligt under coronaepidemien er der kommet øget fokus på senfølger, som ser ud til at ramme mange, dog heldigvis typisk i mildere grad.

Senfølger er også meget relevant i andre sygdomsforløb som f.eks kræft.

De fleste af os er vokset op med en sygdomsforståelse, som siger, at sygdom rammer os, så går vi til lægen, og får en helbredende kur eller i værste fald en dødsdom. Faktum er at, som lægevidenskaben netop bliver bedre og bedre til at redde vores liv, så vi lever længere og bedre, så vil de spor eller det slid en sygdom sætter også i stadig højere grad, være noget vi lever med i korter eller længere tid.

Et perspektiv på senfølger

Både krop og sind gør sig erfaringer under sygdom. Psykologisk set er vi blevet konfronteret med det faktum, at vi kan blive ramt og være i fare, måske endda uden at have set signalerne på forhånd.

Kropsligt kan der være spor som f.eks.

 • træthed
 • nerveskader
 • føleforstyrrelser
 • smerter  

Når man lever med senfølger kan det blive svært at leve op til omgivelsernes billede af, at nu er vi “ovre på den anden side”. Ofte er disse senfølger ikke synlige for omgivelserne, hvilket gør det yderligere vanskeligt at finde fodfæste i familie, på arbejdsplads mv. igen.

Jeg bidrager ind imellem til at udbrede viden om livet med sygdom i medierne, f.eks. her:

https://brystkraeft.dk/2013/07/kritisk-sygdom-er-hardt-for-psyken/

Du kan kontakte mig pr. mail, telefon eller sms. Ønsker du at jeg skal ringe dig op, er du også meget velkommen til blot at sende  en sms med navn og telefonnummer.

Mail: info@sundhedspsykolog.dk
Tlf/sms: 61309752

Jeg vil ringe tilbage, hurtigst muligt, næsten altid samme dag. Du er velkommen til at skrive et tidsrum, som passer dig særligt godt eller ikke passer for dig.

Offentligt tilskud til psykologhjælp ved alvorlig sygdom

Oftest vil du, når du eller en nærtstående er ramt af alvorlig sygdom, kunne få en henvisning til en psykolog tilknyttet sygesikringen fra egen læge. Dog skal du henvises senest 12 mdr. efter sygdommens start. Desværre er der mange gange lang ventetid til disse psykologer. 

Ønsker du hurtig opstart af et forløb, vil jeg kunne tilbyde dig en tid indenfor 1-2 uger.  

Nyhed: klinikken følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til coronavirus - skulle klienter eller jeg selv blive smittet, vil samtaler kunne gennemføres online.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere