Psykologhjælp, når du er ramt af alvorlig sygdom eller oplever senfølger efter alvorlig sygdom?

Kræft eller anden alvorlig sygdom - forløb hos psykolog før, under og efter et sygdomsforløb

I klinikken ser jeg klienter, som er i gang med et udredningsforløb eller netop har fået diagnosticeret  en alvorlig sygdom.

Det kan for eksempel være i forbindelse med kræft, sclerose, parkinson, epilepsi og hjerteproblemer.

Mange gange ser jeg klienter senere i deres sygdomsforløb. Her, når det første chok har lagt sig, kan det for alvor fylde, hvordan de svære følelser kommer til at stå i vejen for den livskvalitet, som er mulig, også med langvarig, alvorlig sygdom tæt inde på livet.

Det kommer mange gange bag på de klienter, jeg møder, at de ikke har "vænnet sig til sygdommen" eller er "kommet videre".

Hjælp fra psykolog til at leve med alvorlig sygdom

Jeg har erfaring med arbejdet med alvorligt syge mennesker og deres pårørende fra Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen. 

Derudover har jeg i en årrække undervist i "Psykiske reaktioner på kronisk sygdom" og lavet kommunikationstræning af læger på medicinstudiet.

I de senere år har jeg medvirket i en bog om hovedtraumer samt en række små film om whiplash/piskesmæld. Begge dele er rettet både mod de sygdomsramte og deres pårørende

I min praksis har jeg set klienter, der lever med en lang række alvorlige og kroniske sygdomme, samt deres pårørende. Sygdomme jeg har været i berøring med gennem mit kliniske arbejde er, bl.a.:

 • Parkinsons
 • Colitis Ulcerosa
 • Chrons sygdom
 • Whiplash / Piskesmæld
 • Hovedtraumer, hjernerystelse
 • Migræne
 • Sclerose
 • Epilepsi
 • Diabetes
 • Fysiske handicaps
 • Hjertesygdomme
 • Kræft

Senfølger efter kræft eller anden alvorlig sygdom

Særligt under coronaepidemien er der kommet øget fokus på senfølger, som ser ud til at ramme mange, dog heldigvis typisk i mildere grad.

Senfølger er også meget relevant i andre sygdomsforløb som f.eks kræft.

De fleste af os er vokset op med en sygdomsforståelse, som siger, at sygdom rammer os, så går vi til lægen, og får en helbredende kur eller i værste fald en dødsdom. Faktum er at, som lægevidenskaben netop bliver bedre og bedre til at redde vores liv, så vi lever længere og bedre, så vil de spor eller det slid en sygdom sætter også i stadig højere grad, være noget vi lever med i korter eller længere tid.

Et perspektiv på senfølger

Både krop og sind gør sig erfaringer under sygdom. Psykologisk set er vi blevet konfronteret med det faktum, at vi kan blive ramt og være i fare, måske endda uden at have set signalerne på forhånd.

Kropsligt kan der være spor som f.eks.

 • træthed
 • nerveskader
 • føleforstyrrelser
 • smerter  

Når man lever med senfølger kan det blive svært at leve op til omgivelsernes billede af, at nu er vi “ovre på den anden side”. Ofte er disse senfølger ikke synlige for omgivelserne, hvilket gør det yderligere vanskeligt at finde fodfæste i familie, på arbejdsplads mv. igen.

Jeg bidrager ind imellem til at udbrede viden om livet med sygdom i medierne, f.eks. her:

https://brystkraeft.dk/2013/07/kritisk-sygdom-er-hardt-for-psyken/

Du kan kontakte mig pr. mail, telefon eller sms. Ønsker du at jeg skal ringe dig op, er du også meget velkommen til blot at sende  en sms med navn og telefonnummer.

Mail: info@sundhedspsykolog.dk
Tlf/sms: 61309752

Jeg vil ringe tilbage, hurtigst muligt, næsten altid samme dag. Du er velkommen til at skrive et tidsrum, som passer dig særligt godt eller ikke passer for dig.

Oplever du helbredsangst / sygdomsangst? Se mere her

Offentligt tilskud til psykologhjælp ved alvorlig sygdom

Oftest vil du, når du eller en nærtstående er ramt af alvorlig sygdom, kunne få en henvisning til en psykolog tilknyttet sygesikringen fra egen læge. Dog skal du henvises senest 12 mdr. efter sygdommens start. Desværre er der mange gange lang ventetid til disse psykologer. 

Ønsker du hurtig opstart af et forløb, vil jeg kunne tilbyde dig en tid indenfor 1-2 uger.  

Nyhed: Få vejledning omkring dækning fra sundhedsforsikring her


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere