Kognitiv adfærdsterapi

Kognition og adfærd

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer især på vores kognition (tanker, forståelse, fortolkning) og vores adfærd (opførsel, handlinger). Fælles for disse to er at det kan føles lettere at påvirke eller ændre dem, end det er at ændre vores følelser og vores krops kemi.

Den kognitive terapi hviler på antagelsen om, at ændrer vi på et af de fire elementer - tanker, adfærd, følelser, kropslig kemi - vil de resterende 3 også påvirkes.

Kognitiv adfærdsterapi er en målrettet behandling

Kognitiv adfærdsterapi er en målrettet behandling, som arbejder fokuseret med at fjerne psykisk lidelse, f.eks. depressive symptomer eller eksamensangst.

Den kognitive adfærdsterapi har en stor styrke ved at der er fokus på at klienten forstår rationalet bag den behandling de får. Der bliver lagt en plan med træning og hjemmeopgaver, som klienten også for indsigt i og kan samarbejde om.

Nyhed: Tilskud fra DANMARK til en lang række poblemstillinger. Se mere her.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere