Supervision hos specialist i Klinisk Sundhedspsykologi

Få et trygt rum til faglig refleksion 

Ønsker du supervision

  • Fordi du er i et krævende sundhedsfagligt arbejdsmiljø med svære opgaver?
  • Fordi du ønsker at tilføje mere fordybelse, refleksion og opmærksomhed på din sundhedsfaglige eller psykologiske praksis?
  • Fordi du er psykolog undervejs mod din autorisation?

Supervision til psykologer og sundhedsfagligt personale

Hos mig finde du et trygt rum med plads til undren og refleksion, og med stor respekt for din fornemmelse af sagen.

Min supervision baserer sig på den eksistentielt/fænomenologiske psykologi. Det vil sige, at jeg går på besøg i din praksis med åbenhed og undersøgende nysgerrighed for at vi sammen kan opnå merviden om de udfordringer, du oplever.

De allerfleste terapeutiske problemstillinger har mange veje frem. Min ambition er at skærpe dit blik og fornemmelse for forskellige stier du (og din klient) kan gå ad, samt at øge din tryghed ved at måtte vælge en af dem, selvom du dermed træder ud i uvished om, hvad det vil føre med sig.

At opnå den tryghed indebærer, at vi ved ved, at vi må og vil lave fejlskud undervejs, men at vi kan rette til, være vedholdende i vores nysgerrighed og reparere små og store brud på relationen.

Dermed hjælper vi os selv og klienten med at finde vej videre. Hele processen indebærer udvikling og læring for os selv og for klienten.

Om Tacha Reinhold Hviid som supervisor

Jeg tilbyder supervision til psykologer og sundhedspersonale, f.eks. læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Jeg er specialist i Klinisk Sundhedspsykologi og har gennem de sidste 15 år som psykolog beskæftiget mig med en bred række arbejdsområder indenfor klinisk psykologi og sundhedspsykologi. Læs mere om min baggrund her.

I efteråret 2020 udbyder jeg i samarbejde med psykolog Arendse Hovmand Buch en supervisionsgruppe for psykologer, der ønsker at opnå de 40 timers ekstern supervision i et samlet forløb. Se mere her.

I foråret 2021 forventer jeg at afslutte uddannelsen til specialist i Supervision.

Se mere om priser og vilkår her.

Nyhed: klinikken følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til coronavirus - skulle klienter eller jeg selv blive smittet, vil samtaler kunne gennemføres online.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere