Supervisionsgruppe med henblik på autorisation

Gruppesupervision ud fra et eksistentielt/fænomenologisk og narrativt/poststrukturalistisk grundlag.

Opstart: 14. september 2023

I alt 12 gange. Samlet antal timer 60 eller 80, afhængig af gruppestørrelse (omregnet til 40 timers ekstern supervision i gruppe)

Sted: Lyngby Hovedgade 96, st, 2800 Kgs Lyngby

Pris: 25.000 kr., 4-8 deltagere

Planlagte datoer

2023: 14/9, 12/10, 9/11, 7/12,

2024: 11/1, 8/2, 7/3, 11/4, 16/5, 13/6, 15/8, 12/9

se en kort videopræsentation her.

Et trygt rum

Vi tilbyder et trygt rum til refleksion og nysgerrighed, hvor det at se tingene fra mange sider er i højsædet. Det er på ingen måde nødvendigt at være velbevandret i det narrative eller fænomenologiske.

At have 2 supervisorer i rummet giver mulighed for hele tiden at have et dobbelt læringspersektiv. Dels i forbindelse med de konkrete sager og specifikke sagsrelaterede problemstillinger, og dels i forhold til de metodiske greb, der er hjælpsomme i til supervisionen.

I forløbet vil det at være i tvivl og undersøgende være kompetencer, vi vil understøtte. Vi vil arbejde på at skabe et rum, der understøtter, at den enkelte bliver mere bevidst om egne værdier og færdligheder og styrket i egen professionel identitet.

Undervejs i forløbet vil der indgå øvelser, og vi vil i supervisionen nørde med og fokusere på grundlæggende samtaleterapeutiske greb og færdigheder.

 Supervisionens temaer

Den konkret supervision tager afsæt i, hvad gruppens deltagere er optagede af og måske finder udfordrende. Det kan være:

  • Konkrete opgaver og sager: hvordan håndterer jeg netop denne opgave, sag, relation, klient?
  • Samarbejde i forhold til kolleger, samarbejdspartnere og ledelse samt positionering i organisatoriske kontekst.
  • Udvikling af faglig identitet: hvilken psykolog vil jeg gerne være og hvordan.
  • Egenomsorg: Hvordan passer jeg på mig selv som menneske og fagperson?

I forløbet vil vi arbejde på måder, så alle bliver inddraget i supervisionen og bidrager til de emner, der bliver arbejdet med. Og vi vægter, at alle får noget med hjem.

Arendse og Tacha som supervisorer


se et kort videopræsentation her.

Som supervisorer
dækker vi tilsammen et bredt arbejdsområde og har erfaring med undervisning, konsulentarbejde og samtalepraksis inden for det kliniske og sundhedspsykologiske felt samt erhvervspsykologien og beskæftigelsesområdet.

Vi trækker på viden fra egen praksis, deler ud af vores konkrete erfaringer og kommer med teoretiske input baseret på vores fundament i det eksistentielle/fænomenologiske og narrative/poststrukturalistiske.

Samtidig drøfter vi også meget gerne, hvordan man med udgangspunkt i sin grundlagsteori også kan lade sig inspirere af og integrere metoder fra andre tilgange.

Konkret eksemplificer vi det ved at integrere inspiration fra Compassion Focused Therapy, CFT.

Tilmelding og yderligere information

Send en mail eller ring

Tacha Reinhold Hviid -  telefon: 61309752, mail: info@sundhedspsykolog.dk

Arendse Hovmand Buch – telefon: 40614969, mail: ahb@buchpeople.dk 

Vi glæder os til at møde dig

Tacha Reinhold Hviid​​​, Specialist i Klinisk psykologi og Sundhedspsykologi

Arendse Hovmand Buch, Specialist i psykoterapi og arbejds- og organisationspsykologi

 

Nyhed: Få vejledning omkring dækning fra sundhedsforsikring her


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere