Tacha Reinhold Hviid


2015 Specialist i Sundhedspsykologi og Klinisk psykologi
2009 Autoriseret psykolog, cand.psych.aut
2004 Psykolog fra Københavns Universitet, cand.psych

A R B E J D E 

2012 - nu

Privat praksis: Individuel og par-terapi med voksne og unge. Undervisningsopgaver på konsulentbasis

2013 - 2015

CEKU - Center for klinisk uddannelse v. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kommunikationstræning af medicinstuderende på kandidatstudiet

2013 - 2014

Eksternt lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kommunikationstræning af tandlægestuderende, undervisning af medicinstuderende i "Kronisk sygdom"

2012 - 2013

DIS - Danish Institute for Study Abroad

Undervisning af US universitetsstuderende i faget "Applied psychotherapy"

2009 - 2012 Diakonissestiftelsens Social- og sundhedsskole

Klinisk psykolog (projektleder): Etablering af psykologfunktion på skolen, herunder samtaleforløb med elever under uddannelse, individuelt og i gruppe. Supervision af lærergruppen.

2008 - 2009 Kræftens Bekæmpelse - STOP-gruppen og Kræftrådgivningen, Lyngby

Projektleder: Drifts-, projekt- og personaleansvarlig for kursusvirksomhed. Rådgivning af kræftramte, pårørende og efterladte. 

2006 - 2007 Kræftens Bekæmpelse - STOP-gruppen

Kursusleder: Uddannelse af sundhedspersonale til rygestoprådgivere og arbejdet med den motiverende samtale Projektmedarbejder: Projektorienteret praksisforskning / metodeudvikling på projektet: "Rygeafvænning til Kræftpatienter". Kursusansvarlig: "Kort Samtale om Rygning og rygestop"  

2006 - 2007 Psykologisk konsulent hos AS3 - Markana (i dag AS3 work&care)

Stresshåndtering, tilknyttet komplekse forløb.

2006 - Etablering af selvstændig praksis: www.psykolognu.dk 

2005 - 2006 Psykologisk Klinik v. Annette Østergård

Uddannelsesstilling. Metode: Kognitiv adfærdsterapi, børn, unge og voksne.

2003 - 2005 TNS Gallup

Trainee og senere konsulent. Kvalitativ markedsanalyse.

 2003 - 2004 Scleroseforeningen

Individuelle og gruppeterapeutiske forløb, unge og voksne (praktikforløb samt studentermedhjælper).

 

K U R S E R

2018

“Tabu og Myter i et liv med alvorlig sygdom - for præster og psykologer”, København, januar 2018

"Compassion Focused Therapy - Advanced levet" v. Paul Gilbert, Derby, UK, april 2017 (3 dage)

2017

"Mediyoga ved stress og udbrændthed", modul 1 og 2, forår 2017 (4dg.)

"Compassionate mind training: A personal practice workshop" v. Paul Gilbert, Derby, UK, april 2017 (3 dage)

"Smittet af Vold" & "Lejrbålsmetoden" v. Per Isdal, København, oktober 2017

"Unges Trivsel", konference, DGI-Byen, oktober, 2017 

2016

"Voksnes tilknytningsmønstre i psykoterapi" v. Sarah Daniel, maj 2016 (1 dg.)

Mediyoga, instruktør, feb-maj (6 dg./115 t) 

"Menneskesyn til deba"t; kursus for præster og psykologer v SKA nov 2016 (2 dg.)

2015

Anden etnisk baggrund og smerter v. (1 dg.)

Ledelse og organisation, juni 2015 (2 dg.)

Narrativ parterapi v. Gerald Monk, okt 2015 (2 dg.)

Ledernes Grønspættebog v. Vibe Strøyer, nov 2015 (1 dg.)

Liv, levede erfaringer og spændingsfelter; kursus for præster og psykologer nov 2015 (2 dg.)

Angst og depression, nov 2015 (2 dg.)

2014

Psykologkursus i Parkinsonsforeningen v. Tove Henriksen, neurolog; Marie Zoetmulder, neuropsykolog og Susanne Ohrt, psykolog (1 dg.)

Existential Therapy & Perspectives: Psychological Disturbances, Happiness & Emotional Well Being v. Emmy Van Deurzen

Foredrag om parterapi v. Hanne Hostrup

2013

Kroppen i Psykoterapi v. Bo Jacobsen og Tove Mejdahl (2 dg.)

Forskning og formidlingsmodulet (specialist uddannelsen i sundhedspsykologi/psykoterapi) (4 dage, 42 timers skr afhandling under vejledning).

DEW - Danish Educators Workshop, Minneapolis, Minnesota, US (5dg.) 

Mænds mentale sundhed, konference, 1 dg.

2012

Gender and Health through Life, konference, 2dg.

Compassion Focused Therapy v. Paul Gilbert (4 dg.)

EFT og Imago v. Jette S. Simon (1 dag)

2011

Differentialdiagnostik (4 dg.)

Assessment v. Christian Møller Pedersen (4 dg.)

Personlighedsforstyrrelser (3 dg.) v. Per Sørensen, Overlæge, PhD og Sebastian Simonsen (2 dg.)

Valg af interventionsformer v. Lennart Holm

Lovgivning og etik v. Jytte Gandløse(2 dg.)

2010

Transkulturel psykologi v. Nike Brandt Poulsen (3 dage)

Forandring og tab v. Ernesto Spinelli og Ulla Giersing (2 dage)

2008

Projektledelse - 4 moduler

2007

Stressreduktion ved mindfulness, 8 ugers kursus med 2 timers session 1 gang om ugen samt daglig meditation og opgaver

2006

4 dages internatkursus i Mindfullness baseret kognitiv terapi, "Stressreduktion ved mindfulness"

2004

"Sorg og krise hos voksne", v.Jakob Inge Kristoffersen, afholdt af Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, medlemskab

Supervision og egenterapi

2006 - : Egenterapi og supervision, individuelt og gruppe hos Ulla Giersing (eksistentiel psykoterapi)

2018- : Supervision, gruppe, Compassion Focused Therapy hos Nina Dam

2014 - 2016 : Lotte Mølsted, gruppesupervision

2014: Dorte Echstrøm, gruppesupervision 

2013: Personlig udvikling/egenterapi i gruppe, hos Charlotte Sandross og Anne-Mette Mohr, Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi.

2008: Coachingforløb: Rollen som leder v. Ditte Haslund, Haslund & Alsted

2005 - 2009: Supervision, gruppe, hos Ulla Wattar (kognitiv adfærdsterapi); Individuel supervision hos Karin Jaspers, cand. psych. aut.; Individuel supervision hos Annette Østergård, (kognitiv adfærdsterapi) 

International erfaring

2011 - Udstationeret som ægtefælle i Wimbledon, London, UK

1996-1997 - Frivillig co-worker, William Morris House (bosted for psykisk udviklingshæmmede), Gloucester, UK

Nyhed: Tilskud fra DANMARK til en lang række poblemstillinger. Se mere her.


SYMPTOMER

Læs mere om de temaer du kan
arbejde med hos en psykolog:


Klik på temaet for at læse mere

Psykolog online: Få hjælp af psykologen i dine egne trygge rammer - Læs mere